Het gezicht van de mediator, je bent helemaal niet neutraal!

De opleiding Non-Verbale impact aan de mediationtafel via het Mediation Educatie Centrum in samenwerking met INSA Consultancy.

Iedereen weet dat non-verbale communicatie een grote rol speelt in de interactie tussen mensen. Dit is zeker het geval in conflictsituaties. Uit onderzoek is bekend dat mensen in fracties van seconden op elkaars gezichtsuitdrukkingen reageren. Dat gebeurt vrijwel helemaal onbewust.

Mediator en onderzoeker Herman Ilgen van het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA) heeft vanuit bestaande literatuur, eigen onderzoek en de praktijk een methode ontwikkeld om non-verbale informatie te gebruiken om tot een beter begrip tussen mensen te komen. Het gaat er om dat gelaatsexpressies niet alleen iets zeggen over wat iemand op een bepaald moment voelt, maar ook informatie geven over iemands persoonlijkheid. Het eerste onderzoek hierover van INSA samen met de Universiteit van Amsterdam is in januari 2021 gepubliceerd.

Voor mediators is het zeer waardevol om deze informatie te leren zien en gebruiken in de manier waarop zij een mediation aanpakken en ook interventies inzetten. Dit leidt ook tot meer inzicht in hun onderlinge dynamiek tussen de conflictpartijen, met een beter begrip van elkaar als gevolg. Daarmee wordt de uitkomst van de mediation extra geborgd voor de toekomst.

Leerdoelen 

Deelnemers krijgen inzicht in onbewuste non-verbale communicatie en de psychologische betekenis en invloed daarvan in interacties. Zij raken vertrouwd met een model van gedragstypen, gekoppeld aan de objectief waarneembare non-verbale communicatie; en met wat deze gedragstypen zeggen over interactiebehoeften, gedrag onder spanning en bij comfort.

Deelnemers leren objectief waarneembare signalen te vertalen naar te verwachten gedragstendensen en naar een aanpak op maat om contact op te bouwen en te behouden.

Deelnemers krijgen inzicht in de dynamiek tussen mensen in een conflictsituatie.

Deelnemers leren gespreksvoering en interventies trefzeker inzetten door aan te sluiten bij de onbewuste belevingswereld van de gesprekspartner(s).

Tijdens de eerste dag leert u repeterende microbewegingen in het gezicht waar te nemen en wordt het theoretisch kader neergezet, zodat u inzicht krijgt in de betekenis van die microbewegingen. De daarmee samenhangende basis gedragstypen, hun gedrag en interactiebehoeften worden behandeld. Daarbij wordt veel videomateriaal als illustratie gebruikt en om te oefenen aan de hand van de aangereikte hulpmiddelen.

Op de tweede dag komen de gecombineerde gedragstypen en hun gedrag en interactiebehoeften aan bod. Daarbij wordt veel videomateriaal als illustratie en om te oefenen. Verder krijgt u praktische inzichten in het functioneren van de gedragstypen in organisatie of team. Uw eigen non-verbale communicatie komt ook aan de orde. U ziet dan wat uw eigen non-verbale impact is en welke invloed u zelf hebt op het proces. 

Op de derde dag wordt het inzicht in non-verbale interactie verdiept. Dit inzicht wordt geoefend met split screen videomateriaal, waarbij eerst de beide gesprekspartners worden geanalyseerd en vervolgens een (situationele) voorspelling wordt gemaakt van hun interactie; de split screen video laat zien hoe de interactie zich voltrekt. Tot slot worden live interactie oefeningen uitgevoerd en op 2 schermen getoond als live split screen. De oefeningen worden ondersteund met interactiekaarten per gedragstype, die vooral voor de praktijk van de deelnemer bruikbaar zijn. Bij elke combinatie worden concrete regietips gegeven om de interactie in goede banen te leiden. 

Tijdens de training komen ook uw eigen casuïstiek en praktijk aan bod. 

Dag 1

Ochtendprogramma

Ontvangst 9.30 – Start programma 10.00

 • Inleiding non-verbale communicatie, gezichtsspieren en emoties: het onbewuste is objectief zichtbaar.
 • Oefenen met het analyseren van beeldmateriaal (foto’s); wat zien we al en wat betekent het?
 • Wetenschappelijke onderzoek en het INSA concept.
 • Presentatie van de catalogus van gezichtsuitdrukkingen; het ‘woordenboek’.
 • Oefeningen analyseren van beeldmateriaal (foto’s); hulpmiddelen voor de analyse.

12.30 lunchpauze

Middagprogramma – 13.30 -17.00

 • Inleiding Persoonlijke Non-verbale Repertoire, individuele consistentie, bewegingspatronen, theorie met beeldmateriaal; de grammatica
 • Video’s analyseren
 • Inleiding determineren gedragstendensen en types
 • Video’s analyseren

Dag 2

Ochtendprogramma

Ontvangst 9.30 – Start programma 10.00

 • Behandeling eventuele vragen naar aanleiding van dag 1
 • Uitgebreide uitleg determinatie mixtypen
 • Oefenen met determineren van typen aan de hand van videoanalyse

12.30 lunchpauze

Middagprogramma – 13.30-17.00

 • Oefenen met determineren van typen aan de hand van videoanalyse
 • Eigen video opname en eerste terugkoppeling
 • Typen in de praktijk; aanpak en interventies voor de mediator
 • Koppeling link naar eigen praktijk: vragen en discussie.

Dag 3

Ochtendprogramma

Ontvangst 9.30 – Start programma 10.00

 • Interactie INSA basistypen, introductie Interactie Matrix en Interactiekaarten als hulpmiddelen
 • Analyse oefeningen interactie situaties (met splitscreen video)
 • Aanpak en interventies door de mediator

12.30 lunchpauze

Middagprogramma – 13.30-17.00

 • Analyse oefeningen interactie situaties (met splitscreen video)
 • Toepassing: interactie simulaties met deelnemers, met live split screen
 • Behandeling overgebleven vragen

Data:

 • Maandag  4 Oktober 2021 van 09:30uur tot 17:00uur
 • Maandag 11 Oktober 2021 van 09:30uur tot 17:00uur
 • Maandag 25 Oktober 2021 van 09:30uur tot 17:00uur
Investering

3 dagen opleiding voor €1250,00 excl. BTW

Inclusief 

Non-verbale impact aan de mediationtafel opleiding:

 • Lesmateriaal,

 • Broodlunch met verse soep,

 • Koffie, thee, verse jus, melk, softdrinks, etc.

 • Unieke locatie

Starten met de opleiding?

Meld je dan nu aan!

Welke vooropleiding heb ik nodig?

Geen! We adviseren voor de Non-Verbaal opleiding een HBO denk- en werkniveau. 

Is het in kleine groepen?

Ja! Wij werken met groepen van 6 tot hooguit 12 deelnemers. Om de persoonlijke begeleiding te kunnen waarborgen en iedereen de juiste basis mee te kunnen geven willen we simpelweg geen grotere groepen opleiden.

Kan ik het combineren met mijn huidige baan?

Absoluut! De opleiding is uitgesmeerd over 3 dagen en goed te combineren met een baan. Misschien ben je wel een natuurtalent!

Hoe is het geregeld met Corona?

Je bent van harte welkom op ons opleidingscentrum. We mogen onze opleidingen fysiek blijven geven en we hebben genoeg ruimte om iedereen te kunnen accomoderen. Iedere cursist heeft een eigen werkplek en tijdens de pauzes en lunch hebben we genoeg ruimte om de 1,5m te kunnen waarborgen. 

Lianne DuijndamOpleiding Non-verbale impact aan de mediationtafel i.s.m. INSA Consultancy