Programma opleiding Arbeidsmediator

Programma Opleiding Arbeidsmediator, verzorgd door het Mediation College.

De focus van deze opleiding arbeidsmediation ligt met name op de sociaal psychologische kant van een arbeidsgeschil. Het accent ligt natuurlijk op de rol van de mediator met specifieke aandacht voor de interventies. We trainen op basis van real- life casuïstiek onder begeleiding van ervaren trainers. De casussen sluiten aan bij de fasen in dit specifieke conflictproces. Wanneer je je als professioneel mediator wilt richten op arbeidsconflicten, dan is deze opleiding een absolute must.

Dag 1

 • Inleiding opleiding
 • Het spectrum van arbeidsmediation
 • Arbeidsverhoudingen tussen werknemer en werkgever
 • Herkennen van functionele, culturele en emotionele conflicten binnen arbeidsprocessen
 • Conflictdynamiek in arbeidsverhoudingen
 • Ethische dilemma’s van de mediator

Middag:

 • De oorzaken en implicaties van verzuim
 • De kosten van een conflict voor organisatie en werknemer

Dag 2

 • Het Proces in arbeidsmediation
 • Het herkennen van specifieke processen
 • Betrokkenen
 • Interventies

Middag:

 • CasuA?stiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen

Dag 3

 • De psychologische aspecten in een arbeidsconflict
 • Functionele en emotionele conflicten
 • Groepsdynamiek en samenwerking

Middag:

 • Gastspreker Arbeidskundige aspecten in de praktijk
 • CasuA?stiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.
 • Behandelen huiswerkopdracht

Dag 4

 • Wetgeving en richtlijnen o.a.:
 • De Arbo wet
 • Wet verbetering Poortwachter en STECR Protocol
 • UWV protocol/proces
 • Wet Werk en Zekerheid
 • Re-integratie eerste en tweede spoor

Middag:

 • CasuA?stiek waarbinnen bovengenoemde elementen aan de orde komen.

Dag 5

 • Exit-mediation
 • Specifieke rol van de mediator
 • Samenwerking derden, Juridische aspecten
 • Onderhandelen, Vaststellingsovereenkomst (specifiek)

Middag:

 • Oefeningen en casuA?stiek
 • Evaluatie en afsluiting opleiding
onswebProgramma opleiding Arbeidsmediator