Mediation opleiding

Covid-19 Update:

Momenteel kunnen onze opleidingen fysiek weer doorgaan, maar theorie-delen kunt u ook per Zoom meedoen. Hierover meer vragen? Bel of mail ons gerust, wij helpen u graag verder!

Doelstelling van de mediation opleiding tot mediator:

Als u bij ons binnenkomt bent u eigenlijk nog bewust onbekwaam in het vak van mediator. U zult, tijdens de mediation opleiding of anders gezegd met de opleiding tot mediator, langzamerhand bewust gemaakt worden van dit mooie vak en tegen het einde van deze mediation opleiding zult u merken dat u de vaardigheden begrijpt en kan toepassen. Na het behalen van de theorie en praktijkexamens (Intop) kunt u zich laten registreren als MfN registermediator. Om een goede mediator te worden is het daarna natuurlijk een kwestie van ervaring opdoen. U zult, met deze mediation opleiding, als mediator wellicht een andere attitude moeten aannemen om uw clienten goed op weg te helpen naar de oplossing van hun conflict. Immers, het conflict zit altijd bij hun zelf en daar zult u, na het volgen van de opleiding mediator, uw clienten ook bewust van moeten maken door met hen samen te exploreren naar hun onderbewuste deel.

Data en beschikbaarheid opleidingen
Fluisteren over de mediation opleiding

Begeleiding zelfstudie, (extra) ondersteuning cursisten:

Wij zullen als trainers, met deze mediation opleiding, proberen om de veiligheid te bieden waarbinnen u zich tot een goede mediator kunt ontwikkelen. Bij ons zitten de cursisten in een Laboratorium. Men kan dus experimenteren en oefenen totdat u de elementen beheerst. Binnen de opleiding tot mediator wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de cursisten. Hierbij zijn de trainers van de opleiding sterk betrokken. Voor de groepsdynamiek tijdens de mediation opleiding is het belangrijk dat u als cursist weet wat u aan elkaar hebt. zie ook ons programma opleiding.

Informatievoorziening over opleiding en nazorg:

Tijdens en na de mediation opleiding worden cursisten via onze internetsites en een besloten cursisten-intranet en/of per e-mail voorzien van naslagwerk, opleidingsinformatie, zoals casussen, en publicaties. Ook zullen wij cursisten attent maken op wijzigingen over mediation, de familiemediation opleiding en het MfN.

Blij met het behalen van het mediation examen

1 jaar nazorg en voorbereiding MfN examens:

Voor cursisten die hun vaardigheden, na de opleiding tot mediator, nog verder willen trainen kan er ingeschreven worden op de maandelijkse praktijk oefendagen (Oefendagen) (voor cursisten 65,= excl. BTW per dagdeel bij pin betaling) of extra in te lassen proefassessments met acteurs tegen meerprijs).

Na de opleiding tot mediator zullen intervisieavonden worden georganiseerd om met collega Mediators en Mediators in opleiding, van gedachte te wisselen hoe om te gaan met bepaalde situaties, dit aan de hand van praktijk voorbeelden. U krijgt hiervan van ons bericht.

Natuurlijk kunnen onze cursisten ook tijdens en buiten de mediation opleiding contact opnemen, telefonisch of per email, met het secretariaat (bemand gedurende kantooruren) van het opleidingsinstituut voor advies en/of eventuele vragen over de opleiding mediator.

Voor meer informatie over onze opleidingen en prijzen;https://www.mediationeducatie.nl/prijs-en-kort-overzicht/

De reguliere kantoortijden zijn op: ma, di, wo, do en vr van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Secretariaat Mediation Educatie Centrum: Tel. : 015-3611236
E-mail: info@mediationeducatie.nl
Onze website: www.mediationeducatie.nl

Groepsgrootte:

De groepsgrootte zal bestaan uit minimaal 6 en maximaal 12 cursisten exclusief de eventuele inhalers. Bij alle theoretische onderdelen van de opleiding mediator zal een trainer (MfN gecertificeerd) aanwezig zijn. Bij ‘grotere’ groepen zullen er twee trainers (MfN gecertificeerd) aanwezig zijn.

Methode:

De methode die wij hanteren is gebleken zeer succesvol te zijn omdat de mediation opleiding in relatief korte tijd zal worden gegeven. De opleiding, vaardigheden en theorie, duurt 10 dagen. De laatste 2 dagen (ongeveer 1 maand later) staan in het teken van voorbereiding op de examens. Er worden dan beroepsacteurs ingehuurd om rollenspellen te oefenen.

Wij werken in belangrijke mate met de leerstof uit het Handboek Mediation van A.F.M. Brenninkmeijer, H.J. Bonenkamp, K. van Oyen en H.C.M. Prein.

Tijdens de schriftelijke toets, maar ook tijdens het assessment zullen vele elementen uit dit boek aan de orde komen. Wij raden u dan ook aan dit boek te bestuderen voor uw examen.

Daarnaast adviseren wij:

  • Juridische aspecten van mediation, E. Schutte, J. Spierdijk. 4e herziene druk. Den Haag: SDU Uitgevers, 2017 (ISBN 97890 1239 885 5)
  • Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, 6e herziene druk, H.C.M. Prein. Den Haag: SDU Uitgevers, 2017 (ISBN 9789012398831)
  • of
  • Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, 7e herziene druk, H.C.M. Prein. Den Haag: SDU Uitgevers, 2017 (ISBN 97890 12 40649 9)

Lesmethode, opleiding mediator:

Wij maken gebruik van een interactieve lesmethode, het z.g. Turningpoint systeem. Hiermee leert u de theorie sneller.

De vaardigheden leert u, in het bijzijn van een van de trainers, door middel van praktijkoefeningen (Toelichting oefendagen) en rollenspellen die wij tijdens de opleiding mediator ruimschoots toepassen. Ook kunt u tijdens de rollenspellen als observator optreden en zo feedback geven aan uw mede cursisten. Zo worden uw leermomenten geoptimaliseerd en krijgt u nog beter inzicht in het verloop van het mediation proces en de vaardigheden.

Binnen de opleiding zullen wij in combinatie met de communicatie theorie van mediation, de NLP vaardigheden toepassen. Deze techniek zal zeker bijdragen aan uw persoonlijke ontwikkeling als mediator.

Praktijk oefendagen na het afsluiten van de opleiding mediator:

Het Mediation Educatie Centrum hecht veel waarde aan het begeleiden van haar cursisten na de opleiding. Er is dan ook de mogelijkheid om maandelijks, of op afspraak, gebruik te maken van de praktijk oefendagen. (toelichting oefendagen) Kijk op onze pagina Oefendagen (studenten) voor de data van de oefendagen.

Professionele acteurs om u te helpen met oefenen:

Op de laatste 2 dagen van de opleiding huren wij beroepsacteurs in om u het gevoel te geven hoe het examen door MfN/INTOP zal worden afgenomen. Het geeft u het gevoel van een echte mediation zodat u beslagen ten ijs komt en niet voor verrassingen komt te staan bij het afleggen van uw praktijkexamen. Deze acteurs zijn professionals en kennen het mediation vak zodat zij precies weten hoe zij moeten acteren.

De opleiding Professioneel MfN Registermediator is bedoeld voor:

De, door het MfN erkende, mediation opleiding is bedoeld voor mensen met een hart voor mensen en met voldoende basis om de opleiding te volgen. Doordat wij met relatief kleine groepen werken zal een van de trainers altijd een intake gesprek met u hebben om te bepalen of deze mediation opleiding enerzijds aan uw verwachtingen voldoet en anderzijds of deze opleiding mediator worden bij u past. Ook bieden wij ondersteuning bij uw aanloop tot het theorie en praktijkexamen (Intop).

Plaatsing geschiedt op basis van de volgorde van ontvangst van aanmelding met het inschrijfformulier.

Wij wensen u heel veel leerplezier!

Mediation Educatie CentrumMediation opleiding