Conflictbemiddeling als methode om er samen aan te werken

Onder het kopje mediator worden (Mediator worden ) kunt u lezen hoe en met welke mediation opleiding en opleidingsmethodiek, wij u kunnen ondersteunen.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is mediation als methode van conflictbemiddeling in Nederland in opkomst. Denk hierbij aan onze Rijksbemiddelaars van vroeger en aan de hedendaagse centra. (b.v. de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA), Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP)).

Conflictbemiddeling

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

In de eerste plaats is er een groeiend besef dat de traditionele juridische aanpak van conflicten ontoereikend is.

Enerzijds omdat het juridische geschil vaak niet hetzelfde betreft als het daadwerkelijke, onderliggende conflict.

Anderzijds omdat de juridische weg vaak kostbaar, tijdrovend en onvoorspelbaar is en daarbij vaak belastend voor de betrokken partijen.

In de tweede plaats speelt een maatschappelijke verandering een rol. In een juridische procedure leggen cliënten de uitkomst van hun geschil in handen van een autoriteit, de rechter. Deze overgave aan een autoriteit past niet meer bij de hedendaagse positie van mensen. Men wil zelf meer invloed hebben op het proces. Met name in de USA zijn verschillende methoden van conflictoplossingen ontwikkeld. ADR movement of Alternative Dispute Resolution movement. Zie ook Mediator worden? of het Mediation proces

De Nederlandse traditie van onderhandelen

Ook past Mediation als methode van conflicthantering goed binnen de Nederlandse traditie van onderhandelen en het er samen uit komen. (polderen; poldermodel).

Bij de opkomst van mediation is het van belang te weten dat een combinatie van twee disciplines een rol speelt: de juridische en de sociaal psychologische. Mediation berust op de toepassing van sociaal psychologische kennis, die vaak in een juridische context toegepast wordt. Deze vaardigheden leert u ruimschoots in de mediation opleiding ( Opleidingsmethode) die u bij ons kunt volgen.

Mediation wordt op verschillende gebieden toegepast

Het meest bekend is het familierecht (bij echtscheiding of verdeling van de boedel na overlijden). Mediation kan ook uitstekend worden toegepast in allerlei andere geschillen. Zakelijke (werknemer/werkgever, leverancier/afnemer), letselschade (dader/slachtoffer), in de gezondheidszorg (dokter/patiënt), op scholen (leerkracht/leerling, leerlingen onder elkaar), bij burenruzies, geschillen tussen burger en overheid, etc.

Grondslagen van mediation

Onze cultuur leent zich uitstekend voor mediation, waarbij het mensbeeld een belangrijke rol speelt. De oorsprong van mediation komt uit het psychologische proces. Mediation maakt gebruik van enkele interventiemethoden die ook in de psychologie worden toegepast. De onderhandelingstechniek berust op het zogenaamde Harvard model. (probleemoplossend onderhandelen). In dit model wordt de mens gescheiden van het probleem. Het model is gericht op belangen en er wordt gezocht naar oplossingen in wederzijds belang op basis van objectieve criteria.

De onpartijdige mediator begeleidt zijn cliënten daarin.

Hoe kunt u Mediator worden en wat zijn de Data en beschikbaarheid van de basisopleiding mediation en de opleiding familiemediation.

Mediation Educatie CentrumConflictbemiddeling