Mediation in 1 day door het Mediation Educatie Centrum

Geïnteresseerd in Mediation maar weet je nog niet of je een hele opleiding wil volgen? Wil je graag de gespreksvaardigheden van een Mediator onder de knie krijgen om dit bijvoorbeeld in jouw werkveld toe te kunnen passen? Of wil je beter leren conflicten op te lossen?  Boek dan de Mediation in 1 day bij ons!

Tijdens de mediation in one day gaan we in op de volgende thema’s:

Soorten conflicten en oorzaken

  • De invloed van emoties op conflicten
  • De invloed van hoe we communiceren op conflicten
  • Wat is mediation?
  • Interventies

 

We gaan tijdens de mediation in one day vooral aan de slag met het vergroten van je kennis en inzicht op het vlak van communicatie en de invloed ervan op conflicten en hoe je als onafhankelijke derde een bijdrage kunt leveren in het oplossen van een conflictsituatie (zonder te adviseren). De kennis en inzicht zijn toepasbaar op ieder willekeurig vlak waar mensen samenwerken of in een conflictsituatie zijn gekomen. Dit kunnen werk gerelateerde situaties zijn, maar ook in de persoonlijke sfeer en/of tussen buren.

Lianne DuijndamMediation in 1 day