Programma Familiemediation-opleiding

 diation via het Mediation Educatie Centrum en diverse na-zorgopties zorgen ervoor dat je optimaal voorbereid bent op het uiteindelijke examen bij Intop.

Dag 1:

Kennismaking en inleiding
 • Kennismaking
 • Inleiding programma op hoofdpunten, dag indelingen en tijden, verplichte aanwezigheid
 • Benoemen vertrouwelijkheid
 • Introductie familiemediation: stappenplan, voorwaarden, herkennen is erkennen, wat doe je wel als familie mediator en wat doe je nooit als familiemediator.
 • Samenwerkingspartners en wijze van inschakelen externe deskundigen
 • U krijgt een overzicht op hoofdpunten.

M.b.v. een rollenspel (de vechtscheiding) dient u te bepalen;

 • wat de positie van partijen bij de aanvang van de mediation is;
 • hoe ver de situatie reeds geëscaleerd is;
 • wie de rol van verlater en verlatene inneemt;
 • wat de positie van de mediator is;
 • hoe de machtsverhouding van partijen is;
 • of contra-indicaties aanwezig zijn.

– U krijgt uitleg over het fenomeen “misbruik van mediation” en er worden andere contra-indicaties voor familiemediation benoemd.

– U krijgt uitleg over het belang van de scheidingsmelding voor de structurering van de bemiddeling:

 • scheidingsbesluit
 • scheidingsaanvaarding
 • scheidingsmelding aan de kinderen
 • zakelijk proces: de vermogensverdeling, alimentatie, enzovoort
 • juridische gevolgen

Het opstellen van een gezamenlijke notitie door de scheidende partners bestemd voor hun kinderen, familie en/of vrienden.

Dag 2:

Tijdens dit dagdeel staan het herkennen van emoties en het omgaan met emoties centraal.

Met behulp van rollenspellen leert u:

 • Negatieve emoties bespreekbaar te maken en juist ook de plezierige ervaringen te benoemen;
 • Emoties te herkennen om te kunnen bepalen in welke fase partijen zich bevinden in het mediationproces;
 • Te herkennen in welke mate partijen hun verantwoordelijkheid nemen, dan wel “de schuld” neerleggen bij een ander (slachtoffer versus dader);
 • Met behulp van het Rouwproces volgens Gubler Ross te herkennen in welke fase partijen zich bevinden (ontkenning, protest, onderhandelen, depressie, aanvaarding);
 • Aandacht te hebben voor de vraag achter de vraag;
 • De juiste deskundige in te schakelen;
 • Ruziegedrag en ruziepatronen in relaties, gezinnen en families te herkennen;

Dag 3:

Bespreking van de psychosociale ontwikkeling van een kind:
 • Het zogenaamde paraplugesprek is een middel om de kinderen op de juiste wijze van de scheiding op de hoogte brengen.
 • De ervaring leert dat ouders, na een goed informatief gesprek door de mediator, het paraplugesprek zonder verdere hulp goed kunnen voeren.
 • De mediator is niet bij het paraplugesprek zelf aanwezig. De vraag of dit wenselijk is wordt niet eensluidend beantwoord.
 • De vraag wordt aan u voorgelegd. Op die manier staat u op een andere manier stil bij het grote belang van het paraplugesprek. Noteer de argumenten voor en tegen.

Het komt voor dat de kinderen na het gesprek met hun ouders toch nog een gesprek willen met de mediator. Hoe gaat u hiermee om?

Gewezen wordt op de casus “Belinda en Mark”: de mogelijke beschuldigingen door beiden.

Dag 4:

Aandacht voor:

De diverse onderwerpen waarover je iets kunt/moet afspreken in een ouderschapsplan

 • Wanneer een ouderschapsplan vereist is;
 • Wat moet er minimaal in een ouderschapsplan staan?
 • Waarom willen je klanten een zo uitgebreid mogelijk ouderschapsplan? / Waarom willen je klanten een zo beperkt mogelijk ouderschapsplan? / Wat is zinvol in de gegeven omstandigheden?
 • Hoe omschrijf je de afspraken zo goed mogelijk?
 • Wat is “zo goed mogelijk” en wanneer deugt een formulering wel/niet?
 • Afdwingbaarheid van een ouderschapsplan;
 • Onderhoudskosten kinderen en alimentatie;
 • Bepalen draagkracht.

Plenair wordt besproken wanneer het opportuun is kinderen bij de mediation te betrekken. Vergelijk uw mening met die van de andere mediators en met inzichten uit de literatuur.

Aan de hand van de rollenpellen worden u mogelijkheden aangeboden in het voeren van kind gesprekken. Deze rollenspellen worden plenair geëvalueerd.

Dag 5:

Ochtend:

– Hoorcollege/presentatie over de verschillende huwelijksgoederenregimes

 • De (algehele) gemeenschap van goederen van vóór 1-1-2018
 • De beperkte gemeenschap van goederen sinds 1-1-2018
 • Huwelijkse voorwaarden:
 • Koude uitsluiting
 • Periodiek en finaal verrekenbeding
 • Vergoedingsrechten onttrokken vermogen en kosten van de huishouding
 • Pensioenen en overige (inkomens)voorzieningen
 • Verknochtheid
Middag:
 • Pensioenen
 • Stamrecht
 • Lijfrente
 • Eigen woning (+ bijdrage aan de kosten van de woning en Partneralimentatie)
 • Schenken en erven/testament
 • Schulden
 • Indienen stukken rechtbank en vervolg procedure

Dag 6:

Ochtend en middag:

Praktijkvoorbeelden/oefeningen aan de hand van 1 of meerdere casussen

 • Maken van vermogensopstellingen in de verschillende regimes
 • Welke vermogens kun je onderscheiden?
 • Verdelen en verrekenen
 • Wat moet er wel in de verdeling en verrekening worden betrokken?

– Evaluatie

Dag 7:

Praktijkdag maken echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
Ochtend:

– De diverse onderwerpen waarover je iets kunt/moet afspreken in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

 • Waarom zet je iets wel/niet in een convenant en ouderschapsplan?
 • Hoe omschrijf je zo goed mogelijk wat de klanten willen?
 • Wat is “zo goed mogelijk” en wanneer deugt een formulering wel/niet?

– Maken echtscheidingsconvenant aan de hand van een casus

Middag:

– maken ouderschapsplan aan de hand van een casus

– Evaluatie

Dag 8:

Praktijkdag maken alimentatieberekening
Ochtend:

Hoorcollege/presentatie kinder- en partneralimentatie

 • Wettelijk kader voor kinderalimentatie
 • Wettelijke kader voor partneralimentatie
 • Behoefte en draagkracht
 • Welke informatie moet je hebben en hoe gebruik je die informatie vervolgens om een goede alimentatieberekening te kunnen maken
Middag:

– Gezamenlijk maken van een alimentatieberekening aan de hand van 1 of meerdere casussen

– Evaluatie

– Afronding, evaluatie en uitreiking certificaten

Persoonlijke en eerlijke begeleiding
Bij het Mediation Educatie Centrum word je opgeleid in kleine groepen met persoonlijke aandacht. Onze MfN geregistreerde trainers zijn ook echt als Mediator aan het werk en hebben succesvolle praktijken. Wij hebben meerdere Instituut-assessoren als trainers dus wat je leert is ook een gedegen voorbereiding op het uiteindelijke examen bij Intop.
Unieke opleidingstools
Gemakkelijk leren met onze unieke opleidingstools. Wij hebben bijvoorbeeld het Handboek Mediation vertaald in onze eigen opleidingsmap waardoor de lesstof makkelijker geleerd kan worden en beter begrijpelijk is.
Oefenochtenden en oefen-theorieexamens
Oefenen in groepsverband en met professionele mediation-acteurs om optimaal voorbereid het examen via Intop af te leggen.
All-inn prijzen
Geen verrassingen achteraf, onze opleidingsprijzen zijn inclusief lunch, drank, versnaperingen, locatie, SD-kaart, onze unieke opleidingsmap, het Handboek Mediation en kado na afronding van de opleiding. Alleen eventuele oefenochtenden, optioneel een video-assessment en de examens komen hier nog bij. Duidelijk vooraf de kosten helder dus!
Lianne DuijndamProgramma Familiemediation opleiding