Boeken bestellen

Het Mediation Educatie Centrum biedt u de mogelijkheid om relevante boeken te bestellen. Daartoe werken wij samen met Managementboek. De prijzen van deze boeken zijn aantrekkelijk en de levertijd is snel. De boekenlijst zal regelmatig worden uitgebreid en geactualiseerd.

Mediation handboek

Handboek Mediation (deel 6) Cursusboek

Dit boek heeft u nodig tijdens de basisopleiding Mediation en wordt zonder verdere kosten verstrekt na inschrijving voor deze opleiding. Het boek is een absolute must voor het succesvol afleggen van de kennistoets.

Bestellen
Mediation in praktijk

Mediation in de praktijk

Het boek beschrijft een aantal conflictsituaties uit de praktijk en hoe de Mediator daarmee omgaat. Het boek laat een aantal interventie technieken in de praktijk zien en gaat in op verschillende mogelijkheden tot exploratie. Prima boek van Hugo Prein, die zijn eigen praktijksituatie beschrijft.

Bestellen

Taal van de Mediator

Bij mediation speelt taal een belangrijke rol. Het gaat er niet alleen om welke vraag je stelt in welke situatie, maar ook hA?e je de vraag stelt. Er blijkt bij mediators behoefte te zijn aan voorbeeldvragen. Dit boek voorziet daarin. De vragen en interventies zijn gegroepeerd per fase van het mediationproces en per onderwerp dat aan de orde kan komen. Het is een werkboek waarin ruimte is opengelaten voor eigen vragen en aantekeningen. Door de uitvoering is het ook geschikt om te gebruiken tijdens de mediation zelf. Taal van de mediator is niet alleen bedoeld voor beginnende mediators om zich de taal van de mediator eigen te maken, maar is ook voor ervaren mediators een goed hulpmiddel bij de voorbereiding van een mediation.

Bestellen

Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator

Hugo Prein beschrijft de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator. Hij besteedt aandacht aan de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en aan de persoon van de mediator als interventionist. De auteur heeft het beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te stellen in het kader van de certificeringprocedure van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator behandelt dit instrument en kan zo dienen als ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment.

Bestellen

Toolkit Mediation

Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar is een waardevol naslagwerk voor de praktijk. De Toolkit geeft een overzicht van het grote scala aan instrumenten dat u ter beschikking staat in een mediation of onderhandeling en is een handleiding voor het juiste gebruik van de techniek van een interventie of methode. Daarnaast bevat de uitgave veel praktijkgerichte checklists. Aan de hand van de checklist in de omslag kiest u het gereedschap dat u op dat moment nodig heeft.

Bestellen

Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation

In dit boek wordt de verscheidenheid aan mediationbenaderingen geA?llustreerd en wordt getoond aan wat voor uiteenlopende bronnen mediation zijn inspiratie ontleent. Zo worden achtereenvolgens het systeemmodel, het transformatieve model en het narratieve model voor mediation behandeld. Naast deze drie mediationbenaderingen komt een aantal wat meer op zichzelf staande interventiebenaderingen aan de orde die niet direct voor mediation zijn ontwikkeld, maar wel vaak door mediators worden gebruikt als inspiratiebron voor diagnose en interventie. Aan de orde komen de Oplossingsgerichte Benadering, NLP, de Geweldloze Communicatie, de Transactionele Analyse, Opstellingen familievoorstellingen en organisatieopstellingen), het Enneagram en de Zes denkhoeden van Edward de Bono.

Bestellen

Familierecht en Mediation

‘Handboek scheidingsbemiddeling’ is de neerslag van ruim 30 jaar mediation. In Deel 1: ‘Geschiedenis en plaatsbepaling worden nationale en internationale discussies over bemiddeling beschreven. In Deel 2 wordt in heldere taal en doorspekt met praktijkvoorbeelden het menselijk proces van scheiden beschreven, waarop de bemiddeling is gebaseerd. De driedeling van de emotionele, zakelijke en juridische processen wordt beschreven en keert terug in Deel 3. Het inmiddels bekende paraplugesprek en het zorgmodel komen aan de orde.

Bestellen

Familierecht en Mediation

Kind en echtscheiding.

Een ontwikkelingspsychologisch perspectief.

Bestellen

Arbeidsrecht en Mediation

Mediation heeft in de arbeidsrechtelijke praktijk inmiddels een plaats veroverd die het noodzakelijk maakt dat de professional die zich met individuele arbeidsconflicten bezig houdt, kennis over mediation en de juridische context daarvan heeft. Deze uitgave gaat hierover. U kunt hier o.a. de principes terugvinden waarop mediation is gebaseerd, de verschillende mediationstijlen die betrokkenen tegen kunnen komen, conflictsituaties in arbeidsverhoudingen en de verwijsbaarheid naar mediation. Ook bespreekt en analyseert de auteur jurisprudentie op het snijvlak van mediation en arbeidsrecht.

Bestellen

Verwijzen naar Mediation

In deze geheel herziene tweede druk van Verwijzen naar mediation worden situaties besproken waarin men naar mediation kan verwijzen en hoe dit het beste kan gebeuren. Vele professionals zijn dagelijks als adviseur, manager of conflictbeslechter betrokken bij conflicten. Het is bekend dat mediation geen vanzelfsprekende keuze is voor mensen die zich in een conflictsituatie bevinden.

Bestellen

Conflicten in Organisaties

Conflicten in organisaties bespreekt hoe conflicten ontstaan, hoe ze kunnen voortduren en belemmerend gaan werken, maar ook hoe conflicten beheerst en opgelost kunnen worden en tot positieve veranderingen kunnen leiden. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn onder meer pesten (mobbing) en de rol die culturele verschillen spelen bij het ontstaan en hanteren van conflicten. Naast het bespreken van theoretische achtergronden van conflicten geeft Conflicten in organisaties ook praktische adviezen over het hanteren van conflictsituaties als partij of bemiddelaar.

Bestellen

NLP voor dummies

Het boek doet minder vermoeden dan dat het werkelijk is. NeurolinguA?stisch programmeren (NLP) is gebaseerd op gezond verstand en heeft de levens van miljoenen mensen verrijkt. Door u te laten zien hoe u uw denken kunt sturen en aanpassen, helpt NLP u om negatieve gedachten los te laten en sterke innerlijke overtuigingen te ontwikkelen ten aanzien van uzelf en de wereld. NLP voor Dummies is de eenvoudigste manier om de voordelen van NLP aan den lijve te ondervinden. Tijdens de cursussen van ons Mediation College worden enkele NLP aspecten tijdens mediations behandeld en leert u hoe u deze vaardigheden kunt toepassen. Wanneer u dit boek leest voor de cursus, dan heeft u al een aardig idee wat NLP voor u is en kan betekenen.

Bestellen

Het slimme onbewuste

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genie├źn maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren. We denken dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Freud zag het als als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moeten worden. Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat het onbewuste juist alles stuurt. Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

Bestellen

Mediation Educatie CentrumBoeken bestellen