PE Reglement

Ook voor het examen kunt u alvast PE punten sparen:

PE-punten voor het volgen van een erkende (specialistische) training en/of cursus die door de Mediator

na afronding van zijn erkende basisopleiding, maar voor registratie bij het MfN zijn behaald, tellen mee als waren zij behaald na registratie bij het MfN.

Na het behalen van de examens…

Na uw mediation opleiding kunt u op een voor u geschikt moment opgaan voor uw schriftelijke toets, die namens het MfN wordt afgenomen door Intop. Wanneer (vaardigheidstoets). Zie ook http://www.mediationtoets.nl

Wanneer u bent geslaagd voor beide examens kunt u, als u geregistreerd mediator wilt worden, zich als MfN registermediator inschrijven. Nadat u MfN registermediator bent geworden dient u naast 3 mediations per jaar, te voldoen aan doorlopende ontwikkeling en onderhoud van uw vaardigheden. U kunt z.g. PE punten behalen voor (verdiepings) trainingen . In totaal dient u in een tijdsbestek van 3 jaar, 48 PE punten te behalen.

Onderstaand uit het PE reglement van de MfN:

Doelstellingen
Het doel van het PE-reglement is dat mediators:

  • hun kennis en vaardigheden onderhouden, vergroten en verbreden
  • ontwikkelingen op het gebied van mediation bijhouden
  • bijdragen aan het algemene vertrouwen in mediaton


Te behalen PE-punten
Een MfN-registermediator behaalt driejaarlijks minimaal 48 PE-punten en voert aantoonbaar praktijk als mediator.

In artikel 4.1 van het PE-reglement kunt u lezen dat er na elke PE-periode van drie jaar weer een nieuwe periode van drie jaar begint. In elke PE-periode dient u als MfN-registermediator 48 PE-punten te behalen, waarvan minimaal 18 punten voor verplichte intervisie. Omdat de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) de kwaliteit van de mediators borgt en u als mediator adviseert de PE-punten jaarlijks op peil te houden (intervisie is een jaarlijkse verplichting), start iedere nieuwe PE-periode van drie jaar met een beginstand van nul punten. Dat betekent dat u het eventuele overschot van de vorige periode niet kunt meenemen naar een nieuwe PE-periode (zogenaamde ‘overheveling’).

Wij wijzen u ook op de genoemde maxima volgens artikel 4.2 van het PE-reglement. Bent u korter dan vijf jaar registermediator en behaalt u meer punten dan de genoemde maxima volgens artikel 4.2 van het PE-reglement, dan komt het overschot aan punten te vervallen (deze punten worden als onbruikbaar gerekend). Wij vragen u hier rekening mee te houden wanneer u PE opgeeft in categorie 2, 3 en 4 (conform het PE-reglement is er geen maximum voor categorie 1a, deze categorie is altijd onbeperkt).

De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) voert ieder jaar een controle uit over de drie voorafgaande kalenderjaren. PE-punten kunnen alleen behaald worden voor erkende activiteiten voor de MfN-registermediator. Voor het uitvoeren van mediations worden géén PE-punten toegekend. Voor PE-aanbod dat niet is erkend voor de MfN-registermediators, kan een mediator op individuele basis een aanvraag indienen voor het toekennen van PE-punten.


PE-punten kunnen uitsluitend worden behaald in de volgende categorieën en met de genoemde maxima:

Categorie Maximum
1A: Vakkennis en Vaardigheden Geen
1B: Co-mediation, Intervisie, Supervisie 34
2: Aanverwante Kennis en Vaardigheden 16
3: Doceren en/of Trainen 16
4: Publiceren 16

 


Nieuw in het register?

Bent u nieuw in het register? Dan heeft u ruim de tijd om te voldoen aan de PE-norm. Het eerste moment van berekening vindt pas plaats aan het einde van het derde kalenderjaar van inschrijving. Het over die jaren te behalen aantal punten wordt berekend naar rato van het moment van inschrijving.

Wij adviseren (nieuwe) mediators om jaarlijks PE-punten te halen. Enerzijds natuurlijk om de kennis en vaardigheden up to date te houden. Anderzijds ook om te voorkomen dat alle PE-activiteiten in het derde kalenderjaar van inschrijving moeten worden gedaan.

 

Mediation Educatie CentrumPE Reglement