PE Reglement

Ook voor het examen kunt u alvast PE punten sparen:

PE-punten voor het volgen van een erkende (specialistische) training en/of cursus die door de Mediator

na afronding van zijn erkende basisopleiding, maar vA?A?r registratie bij het NMI zijn behaald, tellen mee als waren zij behaald na registratie bij het NMI.

Na het behalen van de examens…

Na uw mediation opleiding kunt u op een voor u geschikt moment opgaan voor uw schriftelijke toets, die namens het NMI wordt afgenomen door Intop. Wanneer (vaardigheidstoets). Zie ook http://www.mediationtoets.nl

Wanneer u bent geslaagd voor beide examens kunt u, als u geregistreerd mediator wilt worden, zich als NMI registermediator inschrijven. Nadat u NMI registermediator bent geworden dient u naast 3 mediations per jaar, te voldoen aan doorlopende ontwikkeling en onderhoud van uw vaardigheden. U kunt z.g. PE punten behalen voor (verdiepings) trainingen . In totaal dient u in een tijdsbestek van 3 jaar, 48 PE punten te behalen.

Onderstaand uit het PE reglement van de MfN:

Doelstellingen
Dit Reglement heeft de volgende doelstellingen gericht op de Permanente Educatie van de NMI registermediator:

  • het onderhouden, vergroten en verbreden van de kennis en vaardigheden van de Mediator op een niveau dat hoger ligt dan dat van de erkende basisopleiding;
  • het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van mediation en/of andere vormen van conflictinterventie door de Mediator;

Datum van inwerkingtreding
Dit Reglement is van kracht met ingang van 1 januari 2012. Met de inwerkingtreding van dit Reglement komt per genoemde datum het Reglement van 1 juli 2010 te vervallen.

Te behalen PE-punten
De Mediator is gehouden om over een periode van drie kalenderjaren minimaal 48 punten te behalen. Ten aanzien van het eerste registratiejaar wordt de PE-verplichting naar rato vastgesteld op basis van de intrededatum. Met een volgende periode van drie kalenderjaren begint de PE-verplichting van 48 punten opnieuw. PE-punten tellen derhalve in een periode van 3 kalenderjaren mee.

Overgangstermijn
In afwijking van art. 4.1 geldt voor Mediators die voor de datum van inwerkingtreding van dit Reglement, t.w. 1 juli 2010 , gecertificeerd zijn dat hun PE-verplichting van minimaal 48 punten over drie kalenderjaren, per 1 januari 2012 ingaat. Tot deze datum worden hun punten over de drie voorafgaande kalenderjaren berekend.

PE-punten kunnen uitsluitend worden behaald in de volgende categorie├źn en met de genoemde maxima:

 

Categorie Maximum
1A: Vakkennis en Vaardigheden Geen
1B: Co-mediation, Intervisie, Supervisie 16
2: Aanverwante Kennis en Vaardigheden 16
3: Doceren en/of Trainen 16
4: Publiceren 16

 

Voor Mediators die vijf of meer jaar geregistreerd zijn bij het MfN gelden de maxima zoals vermeld in art. 4.2. niet.

PE-punten kunnen uitsluitend worden behaald door het volgen van activiteiten die volgens dit Reglement door het MfN als PE zijn erkend. PE-punten worden alleen dan toegekend indien het gaat om een PE-activiteit van tenminste 2 aaneengesloten contact-uren.

Geen PE-punten worden toegekend voor het volgen van een erkende basisopleiding tot Mediator of een opleiding met een gelijk of lager niveau dan een door het MfN erkende basisopleiding tot Mediator.

PE-punten (alleen cat. 1a) voor het volgen van een erkende (specialistische) training en/of cursus die door de Mediator na afronding van zijn erkende basisopleiding, maar vA?A?r registratie bij het MfN zijn behaald, tellen mee als waren zij behaald na registratie bij het MfN. De maxima voor de PE-registratie vervallen op 1 januari volgend op het jaar waarin de mediator vijf jaar onafgebroken in het MfN-register ingeschreven staat.

Mediation Educatie CentrumPE Reglement