Doelstelling van de masterclass

Data Masterclass

6 PE punten, cat. 2

De masterclass familiemediation geeft u een gedegen ondergrond in het doen van zaken op het gebied van familiezaken.

Op 1 januari 2018 is ons huwelijksgoederenrecht ingrijpend gewijzigd. Deze verandering heeft grote gevolgen voor de scheidingspraktijk.

De nieuwe beperkte gemeenschap zal uitsluitend gelden voor nieuwe huwelijken. Dat betekent dat er straks twee vermogensrechtelijke werelden naast elkaar bestaan. Het begeleiden van een scheiding wordt hierdoor niet eenvoudiger. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden vallen in principe niet meer in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen vallen van rechtswege niet in de beperkte gemeenschap. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk tot een eenvoudige gemeenschap behoren worden door het huwelijk ook in de nieuwe situatie de gemeenschap ingetrokken.

Deze wijzigingen lijkt de gemeenschap van goederen mogelijk eenvoudiger te maken. Het tegendeel is waar! Als mediator of deskundige van het scheidingsproces is het van groot belang dat u op de hoogte bent van de nieuwe en bestaande regeling. Door het volgen van deze bijeenkomst zorgt u ervoor dat u gesprekspartner blijft van clienten en andere (scheiding)professionals.

Geslaagd voor opleiding arbeidsmediation

Dagdeel 1:

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap
 • Overgangsrecht
 • Bewijsvermoeden
 • Leer van vergoedingsrechten en het toenemende belang hiervan
 • Knelpunten voor de beroepspraktijk
  • Civiel
  • Fiscaal
 • Relevante aspecten ten aanzien van de eigen woning
 • Relevante aspecten ten aanzien van de onderneming
 • Beperking verhaalsmogelijkheden schuldeisers

Na een interactief theoretisch gedeelte worden multiplechoicevragen en casuA?stiek behandeld. Hierdoor hebt u kennis ten aanzien van het complexe relatievermogensrecht weer helemaal opgefrist en verder verdiept! Zie ook onze familiemediation opleiding.

Dagdeel 2:

Op 14 december 2017 heeft het hof Den Bosch uitspraak gedaan inzake het verrekenen van pensioenen. Door deze uitspraak werd een belastingplichtige geconfronteerd met een onverwachte aanslag inkomstenbelasting van meer dan € 80.000,-. Ook uw clienten kunnen geconfronteerd worden met dergelijke “onvoorziene” fiscale problemen. Als scheidingsbegeleider is het van groot belang dat u deze risico’s kunt signaleren. Daarnaast dient u in staat te zijn afspraken juist vast te leggen in het convenant.

Als MfN registermediator probeert u uw clienten zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden. Het is voor zowel u als uw clienten niet wenselijk dat clienten na uw begeleiding mogelijk worden geconfronteerd met een onverwachte aanslag van de belastinginspecteur. Tijdens de masterclass maakt u kennis met de risico’s van het ‘per ongeluk’ verrekenen van bruto en netto vermogen. Daarnaast leert u de afspraken goed vast te leggen in het convenant. Hierdoor verkleint u de kans dat uw clienten met onvoorziene negatieve fiscale gevolgen van hun afspraken worden geconfronteerd.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Uitspraak Rechtbank Zeeland-West Brabant
 • Uitspraak Hof Den Bosch
 • Relevante aspecten ten aanzien van heffingskortingen
 • Relevante aspecten ten aanzien van toeslagen
 • Mogelijke alternatieven/oplossingen
 • Vastlegging in het convenant (fiscale paragraaf)

Na een interactief theoretisch gedeelte wordt casuA?stiek behandeld. Hierdoor hebt u kennis ten aanzien van de complexe fiscaliteit rondom verrekening ven pensioen en lijfrente weer helemaal opgefrist en verder verdiept.

Kosten van de Masterclass:

De investering in deze Masterclass bedraagt €175,00 all- in (excl. 21% BTW) Inclusief lesmateriaal, accommodatiekosten (lunches, koffie/thee, borrel etc.). INSCHRIJVEN!

Permanente Educatie:

Voor deze Masterclass zijn 6 PE punten in de categorie 2 aangevraagd.

Martin de GrootMasterclass familiemediation