Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid

Privacy & voorwaarden

Als u onze website bezoekt of bij ons een opleiding afneemt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt, in deze verklaringen leggen wij u uit hoe we dat doen.

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te bekijken.

Deze versie van ons privacyverklaring is van 14 februari 2022.

Inhoudsopgave

 • Wie is verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens?

 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is het doel en de juridische grondslag voor het

  verwerken van de persoonsgegevens?

 • Hoe is de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?

 • Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

 • Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Plaatsen wij cookies?

 • Wat zijn uw rechten?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens?

Mediation Educatie Centrum B.V. is verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt uw persoonsgegevens. Mediation Educatie Centrum B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75587343. Het adres van Mediation Educatie Centrum B.V. is Overschieseweg 10, 3044EE ROTTERDAM. Ons telefoonnummer is 015-3611236. Wij zijn te mailen op: info@mediationeducatie.nl.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers. In veel gevallen zal een websitebezoeker ook een klant zijn. Een klant is voor ons iemand die bij ons een opleiding afneemt, of laat afnemen voor hem of haar zelf (bijvoorbeeld via werkgever).

Persoonsgegevens van klanten zijn van klant zelf afkomstig. Die zijn dan bijvoorbeeld opgegeven via het online inschrijfformulier voor een opleiding. Het kan ook zijn dat wij de persoonsgegevens hebben verkregen omdat wij met een klant of websitebezoeker contact hebben gehad.

Persoonsgegevens van websitebezoekers zijn gegevens die websitebezoeker niet rechtstreeks heeft achtergelaten bij ons. Het gaat dan om gegevens die bijvoorbeeld samenhangen met het gebruik van de website of gegevens die technisch noodzakelijk zijn te verwerken in het kader van het gebruik, zoals bijvoorbeeld IP-adressen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is het doel en de juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verkregen bij inschrijving voor opleiding.

 • NAWTE;

 • Geboortedatum;

 • Opleiding (voor welke opleiding of opleidingen heeft u zich ingeschreven);

 • Opleidingsdagen (dit zijn data);

 • Factuur en betaalgegevens;

 • Eventuele bijzondere wensten met betrekking tot dieet en/of allergieën (voor de eventueel te verzorgen lunch)

 

Deze persoonsgegevens heeft u zelf bij ons achtergelaten. Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de tussen u en/of uw werkgever gesloten overeenkomst en ons. De juridische grondslag is hier ook uitvoering van die overeenkomst.

Persoonsgegevens voor nieuwsbrieven en studentenarchief

Wij vinden het fijn als u op de hoogte bent. Wij versturen derhalve periodiek een nieuwsbrief op basis van ons studentenarchief.

Voor deze e-mailnieuwsbrieven kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink.

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is in dit geval marketing: wij houden u op de hoogte van onze diensten in de hoop dat die diensten passen bij uw behoeften. De juridische grondslag is in dit geval in eerste instantie gerechtvaardigd belang, en later -nadat u zich heeft afgemeld voor een nieuwsbrief en u uzelf daarna weer aangemeld heeft- toestemming.

Persoonsgegevens via contactformulier

Indien u vraag, verzoek of klacht hebt, kunt u het contactformulier op de website gebruiken en daarbij ook uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten. In dat geval nemen kunnen wij contact met u opnemen voor het beantwoorden van uw vraag en/of afhandelen van uw klacht. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval gerechtvaardigd belang.

Technische oorzaak verwerken persoonsgegevens

Daarnaast verwerken wij ook gegevens die u niet zelf invult, maar die wij – als u de website gebruikt – wel verzamelen en indirect tot u te herleiden zijn. Bijvoorbeeld het IP-adres. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval gerechtvaardigd belang.

Hoe is de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?

Wij beveiligen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is wel uw verantwoordelijkheid dat de apparaten waarmee u van onze website bezoekt, zoals bijvoorbeeld uw computer, tablet of mobiele telefoon, te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Wie krijgt uw persoonsgegevens?

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat dan om onze hosting provider en leveranciers van online tools en softwaresystemen.

Soms zijn er derden die zelf ook verwerkingsverantwoordelijk zijn. In dat geval hebben wij geen verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten omdat ze in eigen naam opereren en zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de verwerkingen.

Mediators Federatie Nederland (MfN) en ADR-register

Wij geven de contactgegevens van u na een afgeronde opleiding door aan MfN respectievelijk ADR. Immers, met een afgeronde opleiding kunt u opgenomen worden in hun respectievelijke registers. Zij zullen u één keer benaderen met de vraag of u daar prijs op stelt – om opgenomen te worden hun respectievelijke registers. De juridische grondslag is hier (voor het doorgeven aan hen van uw contactgegevens) gerechtvaardigd belang.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we het gebruik van de website analyseren. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst en we hebben Google Analytics privacyvriendelijk, conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingesteld.

Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten E.U. of E.E.R?

Alhoewel wij trachten zoveel mogelijk gegevens binnen de E.U. of E.E.R. te laten verwerken, kan het evenwel voorkomen dat bij gebruikmaking van diensten van derden er verwerkers bij zitten die persoonsgegevens buiten de E.U. of E.E.R. verwerken. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat wanneer derden die uw persoonsgegevens buiten de E.U. of E.E.R. verwerken, werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Youtube. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die wij van u gekregen hebben in het kader van een opleiding bewaren wij zeven (7) jaar. Andere gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk gerelateerd aan het doel waar wij de gegevens voor verwerken.

Plaatsen wij cookies?

Ook wij plaatsen cookies. Via onze website worden cookies op uw apparaten geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Wat zijn uw rechten?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

 • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.

 • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.

 • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.